Menu

Zmluvy

Zmluva o nájme dopr. prostriedku484.18 KBZmluva zverejnená 20.1.2014 prenajom_2014.pdf84
OPS - tepelná energia282.91 KBZmluva zverejnená 5.1.2014 ops_tepenergia.pdf107
Zmluva o nájme dopr. prostriedku395.84 KBZmluva zverejnená 10.9.2014 zmluva-o-najme-doppr.pdf91
MPC Dodatok ku zmluve č.11.68 MBZmluva zverejnená 2.11.2014 mpc-dodatok_c.1_ku_zmluve.pdf76
Zmluva o nájme nebytových priestorov434.18 KBZmluva zverejnená 25.6.2013 zmluva-o-najme.pdf85
SNP - Nájomná zmluva230.62 KBZmluva zverejnená 3.1.2012 najomna_zmluva_snp.pdf86
OPS - zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách963.25 KBZmluva zverejnená 14.4.2013 ops_voda_c2.pdf74
OPS - zmluva o vode a verejných kanalizáciách968.39 KBZmluva zverejnená 2.4.2013 ops_voda.pdf80
Poistné IT 21.16 MBZmluva zverejnená  1.10.2014 poistne_-IT_2.pdf87
Nadácia spoločne pre región - spolupráca667.45 KBZmluva zverejnená 20.2.2013 npr.pdf93
Zmluva o prenájme nebytových priestorov235.5 KBZmluva zverejnená 3.1.2012 najomna_zmluva_c2.pdf76
Dotácia na stravu v hmotnej núdzi473.69 KBZmluva zverejnená 20.2.2013 dotacia_na_stravu.pdf75
Rámcová zmluva PLANTEX1.11 MBZmluva zverejnená 24.9.2014 ramcova_zmluva_plantex.pdf79
MADE - Licenčná zmluva1.42 MBZmluva zverejnená 19.2.2013 made.pdf113
Slovak Telekom - dodatok o pripojení1.06 MBZmluva zverejnená 22.12.2011 slovak_telekom.pdf91
TESMEDIA - zmluva o pripojení967.94 KBZmluva zverejnená 12.1.2013 tesmedia.pdf223
Darovacia zmluva - NSPG281.01 KBZmluva zverejnená 15.9.2014 darovacia_zmluva_dane.pdf79
Slovak Telekom - zmluva o poskytovaní služieb1.48 MBZmluva zverejnená 12.1.2013 slovak_telekom_c4.pdf84
RWE - Združená dodávka plynu1.38 MBZmluva zverejnená 3.3.2011 rwe.pdf85
Telekom - Dodatok k zmluve o ovs1.48 MBZmluva zverejnená 5.1.2013 slovak_telekom_c3.pdf78
MPC - Zmluva o účasti na projekte1.61 MBZmluva zverejnená  5.8.2014 mpc-zmluva_o_ucasti_na_projekte.pdf133
Zmluva o prenájme nebytových priestorov228.79 KBZmluva zverejnená 3.1.2013 najomna_zmluva_c3.pdf78
Okno Plast525.35 KBZmluva zverejnená 3.1.2011 okno_plast.pdf84
OPS - Obchodná zmluva1.13 MBZmluva zverejnená 3.1.2013 ops.pdf86
Poistné Columbex1.06 MBZmluva zverejnená 3.6.2014 poistne_columbex.pdf131
OPS - Obchodná zmluva - Tepelná energia698.02 KBZmluva zverejnená 3.1.2013 dodatok_ops.pdf79
Nájomná zmluva230.62 KBZmluva zverejnená 3.1.2011 najomna_zmluva_c1.pdf79
Ille - hygienické zariadenia717.48 KBZmluva zverejnená 21.11.2012 ille.pdf72
Poistné IT1.05 MBZmluva zverejnená  3.6.2014 poistne_IT.pdf97
Darovacia zmluva - Nadácia spoločne pre región 318.22 KBZmluva zverejnená 19.9.2012 darovacia_zmluva_1.pdf81
Nadácia spoločne pre región - zmluva o spolupráci661.81 KBZmluva zverejnená 15.3.2014 zmluva-o-spolupraci2014.pdf89
Zmluva o prenájme so ZŠ SNP504.64 KBZmluva zverejnená 6.9.2012 najomna_zmluva_snp_c2.pdf90
Slovak Telekom - poskytovanie verejných služieb1.06 MBZmluva zverejnená 24.3.2012 slovak_telekom_c2.pdf79
DOX - stravné lístky578.83 KBZmluva zverejnená 2.3.2012 doxx.pdf74