Menu
INFO
PRE
RODIČOV

 

Základné informácie

Materská škola je otvorená od 6.00 hod. do 16.00 hod. Deti prichádzajú škôlky medzi 6.00 hod. a 8.00 hod. Po 8.00 hod. sa MŠ zamyká a prebiehajú edukačné aktivity. V prípade príchodu dieťaťa do materskej školy v priebehu dňa dohodne rodič s pedagogickým pracovníkom dochádzku tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí. V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená celý mesiac augusta z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.

 

Deti do škôlky potrebujú

▪ prezúvky (dostatočne bezpečné – nie šľapky)
▪ pyžamo
▪ úbor na cvičenie (predškoláci)
▪ zubná kefka, pasta, pohár (predškoláci)
▪ náhradné oblečenie v prípade nehody
▪ hygienické vreckovky

Pozn: Dieťa by malo mať svoje veci označené menom.