Menu
ŽELÁME
VŠETKÝM
DOBRÚ CHUŤ

 

Naša jedáleň

Číslo do škôlkárskej jedálne: 041/5697250
Vedúca jedálne: Silvia Prieložná
Kuchárka: Libuše Kyselová
Jedálny lístok 16-20.10.2017

Odhlásenie stravy

Vedúca školskej jedálne v Strečne oznamuje rodičom dieťaťa MŠ, že od 18.09.2017 treba stravu odhlasovať aj prihlasovať 24 hodín vopred do 13,45 hodiny v školskej jedálni alebo telefonicky .
Odhlásiť dieťa MŠ zo stravy v prípade choroby možno po víkende v pondelok ráno do 7,15 hod. Dieťa bude zo stravy odhlásené aj na tento deň.
V prípade náhleho ochorenia dieťaťa cez týždeň treba stravu odhlasovať aj prihlasovať v školskej jedálni telefonicky alebo osobne do 13,45 hodiny.

Prvý deň choroby si stravu môžete vyzdvihnúť do obedára v školskej jedálni.
od 11:45 hod. – do 12:45 hod.
Platba za stravné sa uhrádza vždy za bežný mesiac, najneskôr do 15. dňa v mesiaci, poštovou poukážkou, trvalým príkazom inak.
Číslo bankového účtu : 1643953651/0200

Cena stravy: 1,19 eur
Desiata 0,28 eur
Obed 0,68 eur
Olovrant 0,23 eur

Informácie o odhlásení stravy v MŠ

Prihláška na stravu pre deti

Prihláška na stravu pre dospelých

Vnútorný predpis

Žiadosť o vrátenie preplatku