Menu

Voľné pracovné miesto

Materská škola Strečno hľadá 2 učiteľky na predprimárne vzdelávanie (učiteľky materskej školy). Žiadosti môžete zasielať do 31.7.2016 na email : ms.strecno@gmail.com