Menu

Mesačný príspevok sa bude platiť na účet

Na základe všeobecného záväzného nariadenia obce Strečno č.3/2016 je určená výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 15,00 eur/mesiac/dieťa.

Uvedenú sumu treba uhradiť na č.účtu Materskej školy v Strečne:
SK19 0200 0000 0016 8055 5257,
variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa.

Úhrada na účet je platná od 1.10.2016 vždy do 15.teho v danom mesiaci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *