Menu

2. škôlkársky ples

Tak ako vlani , aj tento rok sme sa rozhodli zorganizovať naozaj super akciu, z ktorej výťažok chceme použiť na zveľadenie a vybavenie našeho školského dvora . Samozrejme,toto všetko by sa nemohlo uskutočniť bez húževnatého nasadenia mnohých ľudí , ktorí s veľkou chuťou pomohli dobrej veci . Veľké poďakovanie patrí pani uč. Aďke Kopáskovej a  Katke Pratákovej za námet , návrh kulís a  výzdobu Ružového kráľovstva, ktoré bolo témou plesu. Ostatným pani učiteľkám , pani školníčkam a pani kuchárkam za pomoc pri výzdobe , no hlavne za výbornú večeru a obsluhu, ktorej príprava vyžadovala veľa času a úsilia . Nesmieme zabudnúť na neoddeliteľnú pomoc pri organizácii rodičom a priateľom MŠ Zuzke a Tiborovi Hanuliakovým , Ivke a Robovi Tavačovým, Romanovi a Livke Kontšekovým, Katke a Peťovi Porubčanským, Katke Buchtovej, Kajke Horváthovej, Monike Obertovej, Janke Obertovej, Darinke Melovej , p.Majke Obertovej , Miškovi Sokolovskému , no a samozrejme Peťovi Obertovi a  Jurajovi Buchtovi , ktorí boli neodmysliteľnou pomocnou silou vo všetkých smeroch a hlavne v každom možnom čase. Hlavným sponzorom plesu bola naša dvorná kapela ,,SUNNY MUSIC“,ktorá opäť svojim super výkonom nesklamala a dokázala vytrhnúť zo stoličiek všetky vekové kategórie účastníkov plesu a všetci spomínaní zlatí ľudia , ktorí fungovali celú noc bez nároku na honorár . V neposlednom rade ďakujeme členom Ochotníckeho divadla v Strečne , Krakovskému kvartetu a  tanečníkom spoločenských tancov za spríjemnenie večera krásnym a  zábavným programom a všetkým ostatným sponzorom, ktorí prispeli cenami do bohatej tomboly. No a čo na záver ? Želáme si , aby i naďalej existovali okolo nás ľudia mysliaci na pomoc , dobro a lásku k našim deťom . A my , už teraz sa chystáme na prípravu ďalšieho , 3.škôlkárskeho plesu , na ktorom vás radi uvítame.

Za MŠ v Strečne riad. Žofia Rajniaková.

2sk-ples5 2sk-ples4 2sk-ples3 2sk-ples2 2sk-ples1